Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 xã Phong Niên

Làng Có 2 - Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
989555226
lci-baothang-thso2xaphongnien@edu.viettel.vn